Proponujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie:

Księgowo-podatkowym, prowadzenie:

 • Ksiąg przychodów i rozchodów KPiR,
 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • Ksiąg handlowych KSH,
 • Rozliczenia podatku VAT i VAT-UE,
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • Przygotowanie dokumentacji klientów do kontroli US,
 • Udział w kontroli podatkowej przedsiębiorcy przez US.

Kadrowo-płacowym:

 • Naliczanie wynagrodzeń, wypełnianie deklaracji i przekazywanie ich do ZUS,
 • Analiza prawidłowości rozliczeń z ZUS i wyprowadzanie zaległości,
 • Porady i konsultacje w zakresie prawa pracy,
 • Prowadzenie dokumentacji wymaganej Prawem Pracy.

Pozostała pomoc:

 • Rejestracja podmiotów gospodarczych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analiza,
 • Sprawozdania GUS,
 • i inne według potrzeb.