W ramach usług BHP oferujemy:

Szkolenia

 • wstępne i okresowe dla pracowników fizycznych i umysłowych,
 • okresowe dla pracodawców,
 • opiekunów i kierowników wycieczek szkolnych,
 • udzielanie pierwszej pomocy medycznej,

Doradztwo

 • kontrola stanu BHP pod kątem konkretnego zagadnienia lub też kontrola kompleksowa
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP
 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki
 • pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

Usługi

 • prowadzenie kadr, ewidencji czasu pracy
 • prowadzenie dochodzeń i sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
 • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (ogólnych i stanowiskowych)
 • dostosowanie maszyn do minimalnych wymogów BHP
 • badania środowiskowe
 • ocenianie ryzyka zawodowego
 • prowadzenie rejestrów BHP (prawo pracy nakłada obowiązek ich prowadzenia)
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP
 • występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)
 • i inne

Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych.